Viện Khoa học sở hữu trí tuệ tiếp nhận yêu cầu và thực hiện hỗ trợ về sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ tiếp nhận yêu cầu và thực hiện hỗ trợ về sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp

       

Nhằm mục tiêu hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong việc khai thác thông tin sở hữu công nghiệp (SHCN), đăng ký bảo hộ quyền SHCN, bảo vệ quyền SHCN, thương mại hóa tài sản trí tuệ (TSTT) và quản trị TSTT. Trong khuôn khổ thực hiện Dự án “Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ, quản trị tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước”, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) trân trọng thông báo:

Tiếp nhận yêu cầu và thực hiện hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân về sở hữu trí tuệ (SHTT), cụ thể như sau:

1. Nội dung hỗ trợ về SHTT

Viện KHSHTT hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân về các nội dung liên quan đến SHTT bao gồm: (i) Tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp (SHCN); (ii) Đánh giá khả năng đăng ký/sử dụng đối tượng SHCN; (iii) Đăng ký bảo hộ quyền SHTT; (iv) Bảo vệ quyền SHTT (hỗ trợ giám định và xử lý xâm phạm quyền SHCN); (v) Thương mại hóa TSTT (chuyển giao, chuyển nhượng quyền SHTT, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu); và (vi) Quản trị TSTT.

2. Kinh phí hỗ trợ

Doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân được hưởng hỗ trợ 50% chi phí (nếu có) cho việc thực hiện các yêu cầu hỗ trợ của mình.

3. Thời gian tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ về SHTT

Từ 13/5/2019 đến khi có thông báo khác.

4. Địa chỉ tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ về SHTT

- Trụ sở Viện KHSHTT tại Hà Nội: Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

  Điện thoại: 024.36321570 - Hotline: 1800556863

  Email: ipacademy@vipri.gov.vn; minhtq@most.gov.vn  

- VPĐD Viện KHSHTT tại Tp.HCM: Số 273 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP. HCM.

Điện thoại: 08.2662 2882 – Hotline: 1800556863

Email: ipacademy-hcmc@vipri.gov.vn; minhtq@most.gov.vn

Để biết thông tin chi tiết về nội dung hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo – Thông tin, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Địa chỉ: Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.36321570 - Hotline: 1800556863

Email: ipacademy@vipri.gov.vn;  ipacademy-hcmc@vipri.gov.vn

Trân trọng thông báo./.

 

Mẫu phiếu yêu cầu tư vấn, Hợp đồng, Biên bản thanh lý hợp đồng có thể tải về tại đây: