Viện Khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận yêu cầu và thực hiện tư vấn về sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận yêu cầu và thực hiện tư vấn về sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp

       

Nhằm mục tiêu hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong việc khai thác thông tin sở hữu công nghiệp (SHCN), đăng ký bảo hộ quyền SHCN, bảo vệ quyền SHCN, thương mại hóa tài sản trí tuệ (TSTT) và quản trị TSTT. Trong khuôn khổ thực hiện Dự án Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ, quản trị tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) trân trọng thông báo:

 Tiếp nhận yêu cầu và thực hiện tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân về sở hữu trí tuệ (SHTT), cụ thể như sau:

1. Nội dung tư vấn về SHTT

Viện KHSHTT tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân về các nội dung liên quan đến SHTT bao gồm: (i) Tư vấn về pháp luật, trình tự, thủ tục liên quan đến nhận dạng tài sản trí tuệ (TSTT) và xác lập quyền đối với TSTT; (ii) Tư vấn về thương mại hóa TSTT; (iii) Tư vấn về bảo vệ quyền SHTT; (iv) Tư vấn về quản trị TSTT; và (v) Tư vấn đánh giá khả năng đăng ký/khả năng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.

2. Hình thức tư vấn

Việc tư vấn được thực hiện thông qua các hình thức: (i) Tư vấn qua điện thoại; (ii) Tư vấn trực tiếp (vào ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần) và (iii) Tư vấn chuyên gia (thông qua hợp đồng tư vấn).

3. Thời gian tiếp nhận yêu cầu tư vấn

Từ 13/5/2019 đến khi có thông báo khác.

4. Địa chỉ tiếp nhận yêu cầu tư vấn

- Trụ sở Viện KH SHTT tại Hà Nội: Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

  Điện thoại: 024.36321570 - Hotline: 1800556863

  Email: ipacademy@vipri.gov.vn; minhtq@most.gov.vn  

- VPĐD Viện KH SHTT tại Tp.HCM: Số 273 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP. HCM.

Điện thoại: 08.2662 2882 – Hotline: 1800556863

Email: ipacademy-hcmc@vipri.gov.vn; minhtq@most.gov.vn

Để biết thông tin chi tiết về nội dung tư vấn, xin vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo – Thông tin, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Địa chỉ: Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.36321570 - Hotline: 1800556863

Email: ipacademy@vipri.gov.vn;  ipacademy-hcmc@vipri.gov.vn

Trân trọng thông báo./.

 

Mẫu phiếu yêu cầu tư vấn, Hợp đồng, Biên bản thanh lý hợp đồng có thể tải về tại đây: