Hoạt động tư vấn, hỗ trợ về sở hữu trí tuệ chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4 tại thành phố Đà Nẵng

Chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4 và góp phần thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ tại khu vực miền Trung, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ phối hợp với VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng tổ chức các sự kiện sau:

1.  Tổ chức Bàn tư vấn về sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp

- Thời gian: 08h00 – 17h00, ngày 29/3/2019 (thứ 6)

- Địa điểm: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, TP.  Đà Nẵng

- Nội dung: Tiếp nhận và tư vấn miễn phí cho doanh nghiệp tại khu vực miền Trung về các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ (SHTT): tạo lập tài sản trí tuệ (TSTT), đăng ký bảo hộ quyền SHTT, khai thác, thương mại hóa TSTT, giám định SHTT, bảo vệ quyền SHTT, định giá TSTT, quản trị TSTT… 

2. Tập huấn “Hướng dẫn khai thác nền tảng dữ liệu và sử dụng dịch vụ thông tin sở hữu công nghiệp trên ipplatform.vipri.gov.vn”

- Thời gian: 8h00 -11h30, ngày 29/3/2019 (thứ 6)

- Địa điểm: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
- Nội dung: Hướng dẫn sử dụng các công cụ trên Nền tảng ipplatform.vipri.gov.vn: Tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp; sử dụng dịch vụ liên quan đến thông tin sở hữu công nghiệp; cập nhật thông tin sở hữu công nghiệp vào cơ sở dữ liệu dùng chung; giao dịch chào mua/bán dịch vụ và các đối tượng sở hữu công nghiệp….

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân quan tâm, tham dự các hoạt động nêu trên.

Chi tiết xin liên hệ:
- Phòng Đào tạo - Thông tin, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ
  ĐT: 024.36321570;  Email: ipacademy@vipri.gov.vn

- VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng

  ĐT: 0236.3889955