Giới thiệu và hướng dẫn

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ IPPLATFORM.GOV.VN

IPPLATFORM.GOV.VN  - Nền tảng dữ liệu và dịch vụ thông tin sở  hữu công nghiệp được Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (VIPRI) phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (IP VIETNAM), Công ty Cổ phần phát triển công nghệ (MITEC) và các đối tác  thiết kế, xây dựng. 

 

IPPLATFORM.GOV.VN  gồm Nền tảng dữ liệu sở hữu công nghiệp và Nền tảng dịch vụ thông tin sở hữu công nghiệp:

- Nền tảng dữ liệu sở hữu công nghiệp (SHCN) được tích hợp từ: Dữ liệu về đối tượng SHCN đăng ký và bảo hộ tại Việt Nam được công bố do Cục SHTT cung cấp định kỳ, dữ liệu về đối tượng SHCN đăng ký quốc tế có chỉ định Việt Nam, dữ liệu liên quan do người sử dụng cung cấp được xác thực và dữ liệu phát sinh trong quá trình thực hiện các dịch vụ SHCN (thông  qua Module  “Cập  nhật thông tin”). Module  “Tra cứu thông tin” được thiết kế, xây dựng để cho Người dùng khai thác dữ liệu có trên Nền tảng dữ liệu SHCN.   

 

- Nền tảng dịch vụ thông tin sở hữu công nghiệp (SHCN) bao gồm các dịch vụ liên quan và dịch vụ khác trên cơ sở khai thác thông tin SHCN. Người  dùng có thể sử dụng các loại dịch vụ khác nhau bằng  cách gửi yêu  cầu dịch vụ theo mẫu thiết kế trong Module “Dịch vụ thông tin”.

 

- Các Module “Cập nhật thông tin”, “Sàn giao  dịch” cùng  với các chức năng khác  trên IPPLATFORM.GOV.VN (Tin tức, Công bố tháng, Giới thiệu và hướng dẫn, Hỏi đáp) được thiết kế, xây dựng để hỗ trợ cho hai Module  chính  là “Tra cứu thông tin” và “Dịch vụ thông tin.

 

2. HƯỚNG  DẪN CHUNG VỀ  SỬ DỤNG IPPLATFORM.GOV.VN

- Hướng dẫn chung và chi tiết có trong các Màn hình được  truy cập.

- Xem các Hướng dẫn chi tiết về sử dụng các Module và chức năng tại đây