Giới thiệu Cổng thông tin "Cơ sở dữ liệu và Công cụ khai thác thông tin sở hữu công nghiệp" tại Techfest Vietnam 2018

Trong khuôn khổ Chương trình Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia – Techfest Vietnam 2018 tại Đà Nẵng, tại Trung tâm hội nghị quốc tế Ariyanna, thành phố Đà Nẵng, từ ngày 29/11/2018 – 01/12/2018, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ cùng với Cục PTTT và DN KH&CN và các đối tác đã tổ chức Gian hàng nhằm giới thiệu tới cộng đồng khởi nghiệp về Cổng thông tin “Cơ sở dữ liệu và Công cụ khai thác thông tin sở hữu công nghiệp” và Giới thiệu các dịch vụ của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ cùng các đối tác có thể cung cấp cho cộng đồng khởi nghiệp.

Hình ảnh Gian hàng tại Techfest Vietnam 2018

 

Trong thời gian diễn ra triển lãm, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ đã giới thiệu đến cộng đồng khởi nghiệp về Cổng thông tin “Cơ sở dữ liệu và Dịch vụ thông tin SHCN” do Viện Khoa học sở hữu trí tuệ xây dựng, hướng dẫn và tư vấn cho các đại biểu về cách thức truy cập, tra cứu thông tin SHCN, cập nhật thông tin SHCN, kết nối sàn giao dịch, gửi yêu cầu dịch vụ và cách thức thực hiện các yêu cầu dịch vụ của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ. Vì hầu hết các doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp đều nhận thức rõ được vai trò, tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp, do vậy, Gian hàng đã nhận được rất nhiều sự chú ý và quan tâm của cộng đồng khởi nghiệp, cũng như các đại biểu tham dự Techfest Vietnam 2018./. 

 

 

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh tại Gian hàng của Viện tại  Techfest Vietnam 2018 

 

Phòng Đào tạo – Thông tin